Bij de A van Acceptatie

“Van de Betekenis der Dingen” aflevering 2:

Accepteren. Ik heb veel favoriete woorden, maar dit specifieke woord is misschien wel een van de minst favoriete woorden die ik ken. Ik zal je een voorbeeld geven:

“Maar ja. Ik moet dat accepteren…”

Ik hoor dit vaak in een intake gesprek. Er is iets gebeurd bij de client, een tijdje geleden misschien, en na het verhaal te hebben gedaan komt dit zinnetje erachteraan. Het punt is, dat ik bijna altijd kan merken dat de woorden niet kloppen bij het gevoel wat er onder de woorden te vinden is.

Continue reading

Bij de K van Kwetsbaar zijn.

“Van de Betekenis der Dingen” aflevering 1:

Soms komt het in de intake al naar voren. Maar vaker merken mensen pas in de massage dat ze het lastig vinden om hun kwetsbare kant te laten zien. Ze ont-dekken(!) dan dat ze ook een kwetsbaar deel hebben die ze lange tijd hebben begraven (be-dekt), uit angst, of uit het sterk moeten zijn in bepaalde situaties.

Maar wat betekent ‘kwetsbaar zijn’ nou echt?

Als iets meet-baar is, dan heeft iets de potentie om ge-meten te worden. Als iets vloei-baar is, dan heeft het de mogelijkheid om te vloeien. Is iets inzet-baar, dan kan het ingezet worden en iets wat brand-baar is KAN branden. Het stukje -baar in een woord betekent dus dat iets de mogelijkheid heeft om datgene wat ervóór stond, te zijn.

Continue reading

Raak

“MassageMomentje” aflevering 91:

Ik laat los na de diepte en ga naast mijn klant zitten. Mijn aandacht blijft bij haar en laat haar even bij zichzelf. Nadat er voldoende tijd is verstreken haalt ze haar hoofd uit de hoofdsteun en kijkt me aan. Dan komt er een gesprek op gang. Ze vertelt me wat ze meemaakte in de diepte. En dan zeg ik iets (ik weet niet eens meer precies wat), dat haar raakt.

Ik kan het merken aan haar ogen, die worden zachter en er wordt een laagje water zichtbaar. Ik kan het merken aan de stilte die volgt, die als het ware de golf van het gesprek heel even een beetje terugtrekt. En ik kan het merken aan nog veel meer minutieuze veranderingen in haar gezicht en in de energie om ons heen.

Continue reading